Välkommen till Malungs Camping


tradition lust längtan värdskap

Välkommen till campingen i Malung

Malungs djupa tysta skogar med ett rikt djurliv inbjuder till vandring, bär- och svamp plockning, vyer och möjlighet till avkoppling finner ni i campingens närhet. Ett flertal vattendrag erbjuder ett mångfaldigt och attraktivt fiske. Förutom naturen och fisket förknippar man Malung med skinnframställning, kulturhistoria och hantverk.